Członkiem  zwyczajnym Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Pilotów i Przewodników może zostać każdy kto posiada aktualne uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek (albo pełnił wcześniej te funkcje). Do współpracy jako członków wspierających zapraszamy również innych działaczy, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne, które uznają cele i zasady Stowarzyszenia.


Aby zostać naszym członkiem należy:
- zapoznać się ze statutem stowarzyszenia
- wypełnić i złożyć deklarację członkowską
- opłacić składkę roczną w wysokości 50 zł


Opłat należy dokonać na konto stowarzyszenia
nr: 02 1940 1076 3039 1721 0000 0000  
Credit Agricole Bank Polska S.A.
lub bezpośrednio u skarbnika na najbliższym zebraniu  stowarzyszenia.

Członkostwo w Stowarzyszeniu umożliwia uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach, realizację własnych pomysłów i inicjatyw, wymianę doświadczeń i informacji współpracę z biurami podróży.